بازديد : مرتبه
تاريخ : سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹
ارسال توسط مدیر وبلاگ
بازديد : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴
احتراما باستحضار می رساند که کلیه کلاس ها پنج شنبه 26 اذر و جمعه 27 اذر تشکیل می شوند. 

اساتید: اقایان دکتر عسکری خانقاه ، دکتر جوانمرد ، دکتر ملک زاده ، دکتر کردی ، دکتر اسماعیل پور ، دکتر دانشوری و خانم دکتر نوریارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴
احتراما باستحضار می رساند که پنج شنبه 26 اذر کلاس های اقای دکتر موحدی نیا ، دکتر طهرانی ، دکتر خسروپور و اقای ساردویی تشکیل می شوند ضمنا اساتید پروازی هفته اینده تشریف می اورند. 

کلاس های دکتری  با دکتر جمهری و دکتر ماهانی و دکتر خسروپور تشکیل می شوندارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴

نوروسایکولوژی

دکتر ماهانی

نوروسایکولوژی

دکتر ماهانی

دکتر خسروپور

ترم سوم

روان شناسی تفکر و زبان

پنج شنبه

5/9/94

دکتر ماهانی

ترم سوم

روان شناسی فیزیولوژیک

دکتر ماهانی

ترم سوم

روان شناسی فیزیولوژیک

جمعه

6/9/94ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴

اسیب روانی

دکتر ماهانی

سه شنبه

94/9/3

نظریه های مشاوره

دکترطهرانی

آزمون های تشخیصی

دکتر موحدی نیا

نظریه های مشاوره

دکترطهرانی

چهارشنبه

94/9/4

آمار پیشرفته

دکتر صالح

روش تحقیق

دکتر صالح

انگیزش هیجان

دکتر خسروپور

متون

اقای ساردویی

روان شناسی تجربی دکتر موحدی نیا

روان شناسی عمومی پیشرفته

دکتر خسروپور

پنج شنبه

94/9/5ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴

اسیب روانی

دکتر ماهانی

سه شنبه

94/9/3

نظریه های مشاوره

دکتر طهرانی

آزمون های تشخیصی

دکتر موحدی نیا

نظریه های مشاوره

دکتر طهرانی

چهارشنبه

94/9/4

آمار پیشرفته

دکتر صالح

روش تحقیق

دکتر صالح

امار

اقای ساردویی

متون

اقای ساردویی

پنج شنبه

94/9/5ارسال توسط گروه مردم شناسی
احتراما باستحضار می رساند که کلیه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری با حضور اساتید زیر تشکیل می شوند:

آقایان دکتر ماهانی ، دکتر موحدی نیا ، دکتر صالح ، دکتر طهرانی ، دکتر خسروپور و اقای ساردویی

ساعات کلاسها طبق برنامه هفته قبل از 3 آذر تا 6 آذر ماه 94ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴
احتراما باستحضار دانشجویان گرامی می رساند که کلیه کلاس ها این هفته تشکیل می شوند.ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴

دکتر برجعلی

ترم سوم

روان شناسی بالینی

دکتر برجعلی

ترم سوم

روان شناسی بالینی

دکتر خسروپور

ترم سوم

روان شناسی تفکر و زبان

دکتر درتاج ترم سوم

نظریه های یادگیری

دکتر درتاج ترم سوم

نظریه های یادگیری

پنج شنبه

28/8/94

دکتر ماهانی

ترم سوم

روان شناسی فیزیولوژیک

دکتر ماهانی

ترم سوم

روان شناسی فیزیولوژیک

دکتر جمهری

ترم سوم

روان شناسی رشد

دکتر صالح

ترم اول

امار و روش تحقیق

دکتر جمهری

ترم سوم

روان شناسی رشد

دکتر صالح

ترم اول

امار و روش تحقیق

جمعه

29/8/94ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

اسیب روانی

دکتر ماهانی

سه شنبه

26/8/94

نوروسایکولوژی

دکتر ماهانی

آزمون های تشخیصی

دکتر موحدی نیا

فنون مصاحبه

دکتر ماهانی

چهارشنبه

27/8/94

آمار پیشرفته

دکتر صالح

روش تحقیق

دکتر صالح

امار

اقای ساردویی

متون

اقای ساردویی

پنج شنبه

28/8/94

روش تحقیق

اقای ساردویی

جمعه

29/8/94ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

اسیب روانی

دکتر ماهانی

سه شنبه

26/8/94

نوروسایکولوژی

دکتر ماهانی

آزمون های تشخیصی

دکتر موحدی نیا

فنون مصاحبه

دکتر ماهانی

چهارشنبه

27/8/94

کودکان استثنایی

دکتر درتاج

روان شناسی یادگیری

دکتر درتاج

آمار پیشرفته

دکتر صالح

روش تحقیق

دکتر صالح

مباحث ویژه

دکتر برجعلی

انگیزش هیجان

دکتر خسروپور

روان شناسی تجربی دکتر موحدی نیا

روان شناسی عمومی پیشرفته

دکتر خسروپور

پنج شنبه

28/8/94

متون 2

آقای ساردویی

متون 1

اقای ساردویی

جمعه

29/8/94ارسال توسط گروه مردم شناسی
احتراما باستحضار می رساند که کلیه کلاس ها با حضور تمامی اساتید بخصوص اقایان دکتر درتاج ،

دکتر برجعلی ، دکتر جمهری و دکتر صالح در روزهای پنج شنبه 28 ابان و جمعه 29 ابان تشکیل می شوند

. ضمنا کلاس هاس اقای دکتر ماهانی و دکتر موحدی نیا طبق روال هر هفته تشکیل می شوند.ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴
احتراما باستحضار دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی و بالینی  می رساند که برنامه کلاسهای این هفته بشرح زیر تشکیل می شوند: 

چهارشنبه 20 ابان دکتر ماهانی و دکتر موحدی نیا 

پنج شنبه 21 ابان دکتر خسروپور ، دکتر موحدی نیا ، دکتر طهرانی و اقای ساردویی 

ضمنا کلاس های اقای دکتر صالح ، دکتر درتاج ، دکتر برجعلی و دکتر جمهری 28 و 29 ابان تشکیل می شوند.ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴

کانال جامع منابع و آموزش زبان ویژه گردشگری شامل دروس متنی و صوتی، جملات و اصطلاحات کاربردی،مجلات انگلیسی زبان و...
 
 موضوعات:ژئوتوریسم،اکوتوریسم،گردشگری باستان شناختی،گردشگری زیارتی و...

 مخاطبان:دانشجویان و علافقه مندان زبان انگلیسی،دانشجویان شاخه های مختلف گردشگری ،تور گردانان ،جغرافی دانان،زمین شناسان،باستان شناسان و...

@Travelenglish


@Faryabii

لطفا ما را به دوستان و گروه های خود معرفی نمایید.


برچسب‌ها: روز نوشته

ارسال توسط مدیر وبلاگ
بازديد : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴
احتراما به استحضار دانشجویان کارشناسی ارشد مردم شناسی 

 

  کلاس ها در تاریخ 14 و 15 ابان تشکیل می شوند.ارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴
احتراما باستحضار دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی می رساند که این هفته کلاس های زیر تشکیل می شوند : 

چهارشنبه 6 ابان :فنون مصاحبه تشخیصی ساعت 14-12دکترماهانی  - آزمونهای شناختی 16-14 دکتر موحدی نیا -  

نورو سایکولوژی 18-14 دکتر ماهانی 

پنج شنبه 7 ابان : کارشناسی ارشد بالینی 

ساعت 10-8 متون اقای ساردویی - 12-10 امار اقای ساردویی - روش تحقیق 14-12 امار اقای ساردویی 

14-16نظریه های شخصیت اقای دکتر طهرانی - 18-16نظریه های مشاوره اقای دکتر طهرانی  

پنج شنبه 7 ابان : کارشناسی ارشد عمومی 

8-10 روان شناسی تجربی اقای دکتر موحدی نیا - روان شناسی عمومی پیشرفته اقای دکتر خسروپور 

10-12نظریه های شخصیت اقای دکتر طهرانی - انگیزش و هیجان اقای خسروپور  

14-16 متون 1 اقای ساردویی  - 16-18متون 2 اقای ساردوییارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴

لیینک اتصال به گروه گوهر شناسی

https://telegram.me/Gemmology


برچسب‌ها: روز نوشته

ارسال توسط مدیر وبلاگ
بازديد : مرتبه
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴

https://telegram.me/iauzt

امکان جدیدی که از چندی پیش به تلگرام اضافه شده است کانال است. در کانال فقط ادمین امکان ارسال مطلب دارد.
در کانال ها از دریافت مطالب تکراری، بی ربط به موضوع گروه، تبلیغات نامرتبط، جدل های غیر سازنده، ربات ها و تصاویر بعضا نامناسب خبری نیست.

برای عضویت در کانال وبلاگ تحصیلات تکمیلی:
تلگرام خود را آپدیت نمائید تا کانال فعال شود.
بر روی لینک بالا کلیک کنید.
لینک را در تلگرام باز کنید.
در نرم افزار تلگرام، در انتهای صفحه گزینه Join نمایش داده شده است. بر روی آن کلیک کنید.

اگر از دسکتاپ (کامپیوتر) یا لپ تاپ برای تلگرام استفاده می کنید:
بر روی لینک بالا کلیک کنید.
به پیغام سایت تلگرام اجازه دهید برنامه اجرا شود.
در صفحه باز شده از سایت تلگرام، روی گزینه Send message کلیک کنید.
بر روی Join channel در انتهای صفحه کلیک کنید.


برچسب‌ها: روز نوشته

ارسال توسط مدیر وبلاگ
بازديد : مرتبه
تاريخ : دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴
احتراما باستحضار دانشجویان ارشد مردم شناسی می رساند که کلیه کلاس ها 23 و 24 مهر تشکیل می شوند. 

پنج شنبه : 23 مهر به ترتیب   

اقایان دکتر دانشوری ، دکتر ملک زاده ، دکتر جوانمرد ، دکتر آقاجانی و دکتر عسکری خانقاه  

جمعه : 24 مهر اقایان دکتر کردی و دکتر اسماعیل پورارسال توسط گروه مردم شناسی
بازديد : مرتبه
تاريخ : دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴
احتراما باستحضار دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی و بالینی می رساند :  

کلاس های اقایان دکتر ماهانی ، دکتر موحدی نیا ، دکتر خسروپور ، دکتر طهرانی و اقای ساردویی   

از عصر سه شنبه مخصوص دانشجویان عمومی و از عصر چهارشنبه مخصوص بالینی و پنج شنبه 23 مهر  

برای تمامی دانشجویان بالینی و عمومی تشکیل می شود.ارسال توسط گروه مردم شناسی

QR Code

سومین همایش زمین شناسی فلات ایران


وبلاگ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

آب وهوا
پيوند هاي روزانه
آرشيو مطالب